Đăng ký ngây bây giờ

Để yêu cầu sự chăm sóc và hổ trợ cho con cái của quí vị, xin vui lòng theo 3 bước dưới đây:

Bước 1: Điền đơn xin dưới đây. Xin vui lòng điền càng đầy đủ chi tiết càng tốt. Đặc biệt là địa chỉ email của gia đình để chúng tôi có thể liên lạc với bạn về đơn xin này.

Một khi chúng tôi nhận được đơn yêu cầu giám hộ của quí vị, chúng tôi sẽ gởi cho quí vị bản hợp đồng cũng như biên nhận cho sự phục vụ của chúng tôi đối với con em của quí vị.

Bước 2: Sau đó xin vui lòng ký hợp đồng và thanh toán chi phí dịch vụ dựa theo những chi tiết trong giấy biên nhận.

Bước 3: Xin vui lòng gởi email cho chúng tôi bản hợp đồng được ký và một bản sao của giấy biên nhận ngân hàng về sự thanh toán được chuyển tới tài khoản của chúng tôi.

Địa chỉ email:
(Địa chỉ email mà chúng tôi có thể liên lạc với bạn về vấn đề này)

Địa chỉ email *

Chi tiết của sinh viên:

Họ *
Tên *
ngày tháng năm sinh *
Giới tính *
Quốc tịch *

Chi tiết của cha mẹ:

Họ tên cha *
Số điện thoại liên lạc
Số điện thoại nơi làm việc
Họ tên mẹ *
Số điện thoại liên lạc
Số điện thoại nơi làm việc
Địa chỉ nhà riêng *
Số điện thoại nhà riêng
E-mail
Khi cần liên lạc khẩn cấp

Chi tiết của nhà trường và khóa học:

Khóa học 1:  
Tên trường *
Tên khóa học *
Ngày bắt đầu của khóa học *
Ngày kết thúc của khóa học *
Khóa học 2 (nếu có đăng ký):  
Tên trường
Tên khóa học
Ngày bắt đầu của khóa học
Ngày kết thúc của khóa học
Khóa học 3: (nếu có đăng ký)  
Tên trường
Tên khóa học
Ngày bắt đầu của khóa học
Ngày kết thúc của khóa học
   
Nhân viên tuyển sinh của nhà trường
Số điện thoại
E-mail

Chi tiết của công ty tư vấn:

Tên công ty
Tên của người liên lạc
E-mail
Số điện thoại
Fax
Ý kiến