Sự phục vụ của chúng tôi

Mục đích chính của giám hộ của chúng tôi là cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ cho sinh viên du học, cũng giúp họ nhận thức và hiểu biết về vấn đề an ninh và an toàn khi ở Úc.

Để đạt được mục đích này, Professional Student Care cung cấp nhiều loại dịch vụ cho sinh viên và phụ huynh. Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn đối với những điều được liệt kê dưới đây.

Chúng tôi hiểu và thông cảm cho sự lo lắng của cha mẹ, các bậc phụ huynh khi người con đi ra nước ngoài một mình, mà lần đầu tiên đối với nhiều sinh viên. Vì vậy, hãy lien lạc với chúng tôi nếu như những dịch vụ không được liệt kê ở dưới đây nhưng quí vị cảm thấy con em của quí vị cần.

Những phục vụ được bao gồm nhưng không có sự giới hạn:

Trước khi sinh viên tới Úc:

 • Một khi được chỉ định để chăm sóc và hỗ trợ cho sinh viên, chúng tôi sẽ liên lạc với phụ huynh để cung cấp một số chi tiết quan trọng về nơi mà con em quí vị theo học.
 • Trả lời những thắc mắc của phu huynh về phúc lợi cá nhân của sinh viên.

Khi sinh viên đến trong Úc:

 • Thăm sinh viên ở nhà trọ hoặc ký túc xá.
 • Giúp đỡ sinh viên liên lạc với phụ huynh sau khi đến nhà trọ.
 • Giải thích những điều luật Visa cho sinh viên.
 • Giải thích cho sinh viên sự quan trọng của vấn đề an ninh và an toàn.
 • Cung cấp cho sinh viên bộ hướng dẫn mà trong đó bao gồm những thông tin quan trọng về vấn đề an toàn và an ninh.
 • Liên lạc với chủ nhà trọ cho sinh viên.
 • Giúp sinh viên mở sổ ngân hàng.
 • Giúp sinh viên xin số thuế.
 • Giúp sinh viên mua thẻ điện thoại và thẻ sim cho điện thoại di động.
 • Cung cấp thông tin cho phụ huynh từ những buổi gặp mặt đầu tiên của giám hộ với sinh viên cũng như cung cấp những số điện thoại liên lạc để quí vị có thể hỏi về những tiến trình học vấn của con em mình ở Úc.
 • Thay mặt cha mẹ, tham dự buổi họp phụ huynh- giáo viên, và cung cấp bản kết quả học tập cùng thông tin quan trọng về việc học của sinh viên.
 • Giám sát tiến trình học tập của sinh viên bằng cách liên lạc với nhà trường.
 • Thường xuyên gặp mặt sinh viên để có thể giúp đỡ và khuyên bảo khi cần.

Từ những kinh nghiệm khi làm việc với sinh viên du học, chúng tôi nhận ra rằng có những sinh viên vẫn cần sự chăm sóc cho dù đã hơn 18 tuổi. Do vậy, chúng tôi đã mở rộng những dịch vụ dưới đây dành cho những sinh viên trên 18 tuổi khi còn trong sự chăm sóc của chúng tôi với miễn phí:

 • Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ liên lạc với sinh viên để xem nếu như sinh viên cần sự tư vấn.
 • Hướng dẫn về vấn đề thuê nhà cũng như những vùng thích hợp để sống nếu được yêu cầu.
 • Sinh viên được mời tới để tham dự những buổi hoạt động ngoài trời.