Liên lạc chúng tôi

Professional Student Care có thể được liên lạc theo những chi tiết dưới dây:

Professional Student Care (Australia) Pty Ltd

   
Trụ sở: 
Level 9, 180 Russell Street,
Melbourne 
Victoria  3000
Australia
Địa chỉ thư từ:
P.O. Box 157, Highpoint Shopping Center
Maribyrnong
Victoria  3032
Australia
   
(Trong nước Úc)
ĐT:  (03) 9318 3009
DĐ:  0422 005 211
Fax:  (03) 8677 6500
(Bên ngoài nước Úc)
ĐT:  +613 9318 3009
DĐ:  +61422 005 211
Fax:  +613 8677 6500
   
Email:  info@pscaustralia.com.au  
Địa chỉ trang web: www.pscaustralia.com.au